[صنایع آبکاری مهرکار در خدمت شماست
[نحوه ارتباط با ما]

آدرس :  تهران - کیلومتر 21 جاده آبعلی - جنب منطقه صنعتی خرمدشت - انتهای قریه سیاه سنگ - خیابان بهاران - کوی لاله - بن بست رازقی - پلاک 19

  • تلفن      :  76213395 - 021
  • تلفکس :  76213394 - 021

مدیر عامل : کورش مهدیزاده
ایمیل : 
K.Mehdizadeh@Mehrkar-co.com

مدیر فنی نادر مهدیزاده 
ایمیل : 
N.Mehdizadeh@Mehrkar-co.com

مدیر مالی : داریوش مهدیزاده 
ایمیل : 
D.Mehdizadeh@Mehrkar-co.com 

مدیر تولید : امیرحسین قزاغنه
ایمیل : Amirghazagh@Mehrkar-co.com


مدیر وب سایت :
داریوش مهدی زاده
ایمیل : Dariush@Mehdizadeh.net

 
Financial & Sales Manager : Mr. Dariush Mehdizadeh
Email : D.Mehdizadeh@Mehrkar-co.com

Web Site Manager : Mr. Dariush Mehdizadeh
Email : Dariush@Mehdizadeh.net